Условия за ползване на tee.bg


Всеки наш клиент, се задължава да се запознае с настоящите общи условия преди покупка и поръчка на продукт, и при регистрация на личен профил.

Изполвайки този сайт, неговите възможности и разширения се съгласявате с политииката ни за бисквитките (cookies), която може да видите в страницата Бисквитки и лични данни.
Дефиниции:


  • ПРОДАВАЧ - интернет магазина tee.bg
  • КЛИЕНТ е всеки потребител и/или клиент на сайта, като под клиент се разбира всякодееспособно лице, направило и завършило ПОРЪЧКА и съгласило се с Общитеусловия на сайта.
  • ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е интернет сайта tee.bg, собственост на Тии БГ ЕООД,който служи, като посредник или виртуална платформа за предлагане и продажба настоки и услуги на частни лица и фирми, според ЗЕТ, ЗЗП и ЗЗД (за юридическилица).
  • КУРИЕР – всяко лице (включително юридическо лице) упълномощено от tee.bg да разнася и превозва пратки свързани със стоки и услуги предлагани от сайта.
  • ДОСТАВКА - действията свързани с логистичното транспортиране на стока (тениска) от обекта или склада на Продавача до Клиента.
  • ЗАКОНА - всеки закон, действащ на територията на Република България и Европейския съюз, който има пряко отношение за извършването и регламентирането на търговска дейност - в това число ЗЕТ, ЗЗП и ЗЗД, Търговския закон, както и ЗАПСП и ЗАД на ЗАПСП, регламентиращ авторските права и сродните им права.


Диспути и спорове могат да се разрешават и в Европейския сайт за онлайн решаване на спорове.


facebook-like