Поверителност и лични данни:

Tee.bg открито гарантира на своите потребители и клиенти пълна конфиденциалност и защита на личните данни и предоставената лична информация. Твоите (Вашите) лични данни няма да бъдат използвани за друго, освен за целите на изпълнение на поръчка, връзка с клиент / потребител на сайта, както и предоставяне на допълнителна информация на клиента и потребителя. Данните и информацията, която ни изпращате няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

Защитата на данните на клиентите на Tee.bg се осъществяв със сигурен SSL сетрификат за защита на лични данни и допълнителна криптировка.

Ние защитаваме личните данни на потребителите и клиентите си, които те ни предоставят при попълване на електронната форма за заявление за покупка или при регистрация на Личен Профил, като това ни задължение отпада в случай, че потребителят или клиентът е предоставил неверни данни.

Допълнително, заявяваме че твоите лични данни ще се използват само и единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и Договора за покупко-продажба, като това ще бъде съобразено с действащите в момента закони на Република България и Европейския съюз, други приложими международни актове и закони, както и добрите практики и морал на интернет търговията. Tee.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителите и клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното съгласие на потребителя или клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Tee.BG съобщава, че е длъжен да предостави информацията по силата на закона и при изискани от държавните органи данни, с необходимите нормативни документи.

При случай, в който имаме регистрирана загуба на данни и лична информация, в резултат на зловредни действия насочени към Сайта от трети лица – т.н. използване на „хакерски атаки“, зловреден софтуер или опити за получаване на неоторизиран достъп до някоя от вътрешните (административните) страници на Tee.bg, то тези лица ще бъдат наказани и преследвани от органите на МВР на РБ, а за регистрираните загуби на данни ще се потърси възмездие и ще се повдигне законово предвидения иск.

Всички политики и условия за ползване и защита на личните данни в Сайта са съобразени с действащото законодателство на Република България: ЗЗПЗакон за Електронната Търговия и Закона за защита на личните данни.

Всички данни на всички страници на Tee.bg са подсигурени от сигурна SSL кодировка.

Всички материали, включително картинки, снимки, текстове и дизайни са обект на авторско право и са защитени от ЗАПСП.


Личен акаунт (Потребителски профил):

Като потребител на Tee.bg можете да създадете т.н. Личен или Потребитески профил в Сайта. Отговорността да пазите данните от профила и неговата парола за вход се пада на потребителя – тоест на Вас. Съгласявайки се с Делкарацията за поверителност и Условията за ползване на сайта, Вие поемате отговорност от всички Ваши действия, свързани с поведението Ви на сайта и конфиденциалността на Вашите лични данни, Потребителски профил и парола. За загубата на данните или част от данните Tee.bg не носи отговорност, но предоставя възможност за административна смяна на паролата, в случай на нейната загуба.

Винаги излизайте от профила си, след като сте приключили с използването му в сайта.

Сайта си запазва правото да освободи цялата или част от твоята информация в Личният ти акаунт за ползване от органите на МВР на РБ, позовавайки се на условията и правилата за ползване на този сайт, за да предпазим правата, собствеността или сигурността другите потребителите и клиентите ни или на Tee.bg.


Всички лица, които не са навършили пълноление (18-годишна възраст), които искат да закупят продукти от онлайн магазина на Tee.BG трябва да го направят със съгласието на техен на родител или настойник.


Лична информация:

В случай, че част или цялата персоналната информация, която си ни предоставил в при попълване на формуляр за Поръчка или при Регистрация на Лечен акаунт, претърпи изменение, отговорността за допълнителното и предоставяне на Tee.bg носят потребителите и клиентит, и следва те да я обновят, след като тя вече е неактуална.

Съгласявайки се с нашата политика за поверителност на личните данни и информация, то Вие декларирате, че тя е точна и актуална и не е погрешно декларирана.

Забранено е да се представяте за друго физическо лице или юридическо лице, или каквато и да е взаимносвързаност или принадлежност към нещо или някой.

В случай, че имаш основания и съмнения, че трето лице злоупотребява или ползва твоят личен Акаунт, и по този начин има достъп и до личните ти данни, препоръчваме веднага да ни информираш, по удобен за теб начин! Tee.bg ще предприеме необходимите мерки за ограничаване на достъпа, както и ще потърси отговорност лицето, което е злоупотребявало със сайта ни!


Други:

- При Регистрация на Личен Акаунт или Поръчка, молим предоставената ни информация трябва да бъде максимално пълна и коректна, за да сме точни и коректни и ние при изпълнението на поръчките ти. Отговорността за нерпавилно попълнени или изпратени към над Данни, включително и наказателната отговорност, носиш ти.

- Tee.bg запазва правото си да откаже на всеки потребител или клиент достъп до интернет магазина. Също така да анулира Поръчки и изтрие Личен профил, без предупреждение и без обяснение към потребителя. Сайтът Tee.bg се хоства на отдалечени защитени сървъри, но е възможно достъпът до него да бъде ограничен, поради технически причини, планирана профилактика или обновяване, въвеждане на нови функционалности.


Tee.bg е в процес на постоянно усъвършенстване, за да предостави на теб максимално яко преживяване и лесно навигиране и ползване!


Препоръки към клиенти:

· Пази личната си парола за Личния си Профил;

· В 21 век, този който притежава достъп до акаунта ти, има достъп до авоарите ти! Не предоставяй доброволно достъп до акаунта си или паролата си на никой;

· Хубаво е да се избягва ползването на една и съща парола за ралзлични сайтове или лични профили, - избягвай използването еднаква парола за профила си в Tee.bg и за ел. поща, социални мрежи, форуми и други…

· В случай, че използваш компютър на обществено място или обществен компютър, винаги излизай от профила си преди да си тръгнеш;

· Паролите за достъп трябва да се сменят периодично;

· Tee.bg никога и при никакви условия няма да поиска от теб паролата ти или каквато и да било друга лична и финансова информация, която си предоставил предоставил по време на Регистрация или Поръчка, в това число информация за кредитна карта, за Банкова ти сметка, или друга лична финансова информация! За всяко подобно изискване – молим да се свържеш с управата на магазина, за да ни уведомиш за този сигнал!